۲۸ آذر ۱۳۸۹

نصب تقویم خورشیدی pcalendar نوشته شده با PHP بر روی openSUSE

pcalendar یک تقویم خورشیدی نوشته شده با PHP با استفاده از GTK2 است که آن را آقایان امید متقی و مصطفی میرموسوی توسعه می‌دهند. برای  نصب این تقویم بر روی openSUSE 11.3 مراحل زیر را انجام دادم:

Source تقویم در این آدرس قرار دارد. پس از دریافت و خارج کردن فایل‌ها از حالت فشرده، دستورهای زیر باید در شاخه‌ی  ایجاد شده با دسترسی root اجرا شوند:

mkdir -p /usr/share/pcalendar
cp pcalendar.desktop /usr/share/applications
cp -R events pix *.php /usr/share/pcalendar
ln -fs /usr/share/pcalendar/pcalendar.php /usr/bin/pcalendar

ابتدا باید مخزن PHP برای openSUSE نصب شود. در YaST به Software Manager رفته و از طریق مسیر زیر این مخزن را نصب و سپس به‌روز می‌کنم:
Configuration > Repositories > Add > Community Repositories > OpenSUSE BuildService - PHP

سپس می‌بایست بسته‌‌های موردنیاز برنامه نصب شوند. پس از به روز کردن مخازن، بسته‌‌های با نام‌‌های زیر را یافته و نصب می‌‌کنم: php5, php5-gtk, php5-gd, dejavu, farsifonts

اکنون باید توسعه‌ی dbus را برای PHP دریافت، کامپایل و فایل خروجی را به PHP بشناسانیم. برای این منظور این فایل را دریافت می‌کنم، سپس با اجرای دستورهای زیر توسعه‌ی dbus برای PHP کامپایل و افزوده می‌شود.

$ tar zxvf php-dbus-0.1.0.tgz
$ cd php-dbus-0.1.0
$ phpize
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

در نهایت باید دو خط زیر به فایل php.ini در مسیر etc/php5/cli اضافه شوند:
extension = php_gtk2.so
extension = dbus.so


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر